Välkommen till KBT Skeppsbron
– KBT i Göteborg sedan 2002

Aktuellt
2019-01-10

Vi välkomnar våra nya medarbetare Jan-Eric Jönsson, Camilla O´Keeffe och Marie Wånsander!

2019-01-10

Kurs i mindfulness mot stress och depression.

Datum: 20 februari.

Anmäl dig nu och här.

2018-11-24

Till våren erbjuds kurs i IBCT och DBT med Sally Marshall och Alex Pimenta.

Läs mer

2018-10-01

KBT Skeppsbron + Naturlig-Vis

För dig som är intresserad av Mindfulnessbaserad KBT!

Läs mer

2018-08-29

Grundläggande utbildning i KBT

Start januari 2019.
Sista anmälan 15 november.

Inga platser kvar.

Läs mer

2018-03-06

Lyssna på intervju med Lotta Scholander om behandling av svag självkänsla vid utmattning.

Lyssna

2018-03-01

Upphandling av personal inom VG-regionen är klar. De flesta av oss här på KBT Skeppsbron har blivit upphandlade.

visibilityPATIENTSÄKERHET

Att vara Legitimerad Psykoterapeut innebär att vara godkänd av socialstyrelsen att bedriva psykoterapi med eget ansvar. Även Psykolog, Läkare, Fysioterapeut och Sjuksköterska är skyddade yrkestitlar. Det innebär en säkerhet för patienten att få en god behandling.

Som legitimerade arbetar vi under hälso- och sjukvårdslagen. Det betyder att vi har journalföringsplikt och sekretess. Som legitimerad privatpraktiserande inom Hälso och Sjukvård har vi även skyldighet att ha patientförsäkring för ev. uppkommen skada.