Välkommen till KBT Skeppsbron
– KBT i Göteborg sedan 2002

Aktuellt
2021-03-12

Grundläggande utbildning i KBT

Start 17 januari 2022.

Läs mer

2020-03-19

Har du förhinder att komma till mottagningen?

Ladda ner appen "skype" eller "signal" på din telefon så kan vi mötas ändå! Det går också bra med ett vanligt telefonsamtal.

Hör gärna av dig till din terapeut/handledare i förväg så att ni båda är förberedda.

2019-05-17

Våren 2020 erbjuds kurs i IBCT och DBT med Sally Marshall och Alex Pimenta.

Läs mer

2019-01-10

Vi välkomnar våra nya medarbetare Jan-Eric Jönsson, Camilla O´Keeffe och Marie Wånsander!

2018-10-01

KBT Skeppsbron + Naturlig-Vis

För dig som är intresserad av Mindfulnessbaserad KBT!

Läs mer

2018-03-06

Lyssna på intervju med Lotta Scholander om behandling av svag självkänsla vid utmattning.

Lyssna

visibilityPATIENTSÄKERHET

Att vara Legitimerad Psykoterapeut innebär att vara godkänd av socialstyrelsen att bedriva psykoterapi med eget ansvar. Även Psykolog, Läkare, Fysioterapeut och Sjuksköterska är skyddade yrkestitlar. Det innebär en säkerhet för patienten att få en god behandling.

Som legitimerade arbetar vi under hälso- och sjukvårdslagen. Det betyder att vi har journalföringsplikt och sekretess. Som legitimerad privatpraktiserande inom Hälso och Sjukvård har vi även skyldighet att ha patientförsäkring för ev. uppkommen skada.