FASTNAT
Fastnat

Har du en känsla av att ha kört fast i ditt liv? Du kanske kämpar med att få din relation att fungera på ett annat sätt. Du kanske inte kan släppa tankarna på något du varit med om, en kris eller en oönskad händelse. Du är osäker på vilket håll du ska ta dig mot.

I KBT har vi fokus på de problem du behöver lösa. Ibland genom att stanna upp här och nu och ibland genom att blicka framåt och utforska vad som behöver finnas i livet för att känna meningsfullhet. Ibland genom förändring av föreställningar om dig själv som du lärt dig tidigare i livet.

Under KBT-paraplyet använder vi metoder som spänner över dessa olika tidsdimensioner.

visibilityLäs mer om om ACT

visibilityLäs mer om om Schematerapi

visibilityLäs mer om om CTF

visibilityLäs mer om om IBCT

visibilityLäs mer om om MI