UTBILDNING

Vi har lång erfarenhet av utbildningar inom KBT både gentemot arbetsgrupper och blivande psykoterapeuter på både grundläggande och avancerad nivå.

Om ni har intresse för utbildning inom något av våra områden kontakta oss på info@kbtskeppsbron.se

visibility Grundläggande psykoterapiutbildning / Basutbildning KBT (steg-1)

Utbildningen, som är auktoriserad av sfKBT, Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier, motsvarar i omfattning 45 högskolepoäng (hp) under tre terminer och arrangeras av rektor/examinator Anna Ehnvall, studierektor och Lillian Noring Andersson. Läs mer

Kontakta lillian@kbtskeppsbron.se eller anna@ehnvallkbtkompetens.se

visibility KBT på HVB-hem

Under fem dagar erbjuds en orienteringsutbildning där behandlingspersonal får lära sig de basala principerna inom inlärningsteori och kognitiv metodik. Kunskapen är anpassad till behandlingshemsmiljö och det relateras under utbildningen till vanliga behandlingssituationer inom HVB hemmets arbete och klientgrupper. Utbildningen kräver inga förkunskaper och alla kursdeltagare samt HVB-hemmet tilldelas ett kursintyg. Utbildningen har tidigare erbjudits och utvecklats inom Statens institutionsstyrelse med mycket goda omdömen.

Kontakta lotta@kbtskeppsbron.se