HANDLEDNING

Att arbeta inom människovårdande yrken kan vara svårt. Då kan handledning vara ett bra redskap för att få verktyg att hantera de känslor och reaktioner som uppstår i möten med dina klienter/patienter. Handledning är också en bra metod för att kvalitetssäkra ditt eget arbete och verksamheten i stort.

KBT Skeppsbron kan erbjuda handledning till Dig som jobbar inom ett flertalet olika områden såsom: primärvård, närhälsa, socialtjänst, rehabilitering, habilitering, skola, öppenvård-och slutenvårdspsykiatri, kriminalvård och behandlingshem. Handledningsmetodiken utgår alltid från KBT men kan också innehålla andra överlappande principer och tredjevågens KBT.

visibility Arbetshandledning

Vi handleder både på grupp och individnivå utifrån dina egna önskemål. Lämpligt är att träffas regelbundet en gång varannan vecka eller en gång per månad så att det blir en kontinuitet i handledningsprocessen. Vi kan ge både ärendehandledning men också processhandledning i grupper som behöver hjälp vid konflikter och andra kommunikationsproblem. Vi kan också tillhandahålla chefshandledning.

visibility Utbildningshandledning

Alla på KBT Skeppsbron är utbildade lärare och kliniska handledare och kan ge kvalificerad handledning till Dig som går en psykoterapeututbildning på grund eller legitimationsnivå. Vi har lång och stor erfarenhet av denna typ av handledning. Behöver du en handledare med expertkunskap kan du vända dig till oss då vi också har den pedagogiska kompetensen att lära ut KBT för dig som är nybörjare inom fältet.

visibility Coaching

På KBT Skeppsbron finns kunskap och erfarenhet av coaching. Vi möts i samtal om vad som hindrar dig på väg mot ditt mål i arbetsliv eller i din personliga utveckling och vi bestämmer nya strategier att möta dessa hinder i form av alternativa tankar och beteenden. Som teoretisk grund utgår vi från den mängd kunskap om människans behov och beteenden som ryms inom ramen för KBT.