OM OSS
Vår grundsyn

Är att se människan som en helhet med kropp, själ och medvetande och varje människa som helt unik. Vi har stor tilltro till människans förmåga att genom nya insikter och kunskap kunna göra goda val och förändra tankar och beteenden som inte är hjälpsamma.

Hos oss på KBT Skeppsbron kan du få hjälp genom terapiformen KBT och moderna varianter som bygger på traditionell KBT. Alla psykoterapeuter hos oss har legitimation.

PRIVATPERSONER

Önskar ni boka tid för psykoterapi, parterapi, egenterapi eller handledning? Mejla info@kbtskeppsbron.se eller ta direkt kontakt med vederbörande psykoterapeut, se nedan.

FÖRETAG

Önskar ni knyta avtal gällande psykoterapi, handledning eller utbildning så tar vi gärna emot er förfrågan.
Mejla foretagshalsa@kbtskeppsbron.se eller ring Matilda Zackrisson på telefon 0708 91 91 19.

Bild av Bo Andersson
Bo Andersson

Leg. läkare, specialist i allmänmedicin,
leg. psykoterapeut KBT och handledare.

call 0708 77 45 58
account_box Skype: cid.edd73d8455ed4e7
alternate_email bo@kbtskeppsbron.se
menu CV
visibility Läs mer om Bo

Bild av Bo Andersson ×
Bo Andersson

Bo erbjuder KBT, främst med inriktning på ACT, individuellt samt handledning. Särskilda Intresse / kompetensområden är missbruk-beroende, psykosomatik samt hälsoångest.

Bo har idag handledningsuppdrag för grupper som arbetar inom missbruksbehandling, sjukvård, primärkommunal verksamhet och på HVB-hem.

Arbetar ca 2-3 dagar per vecka på KBT Skeppsbron.

Bild av Anette Edsberger
Anette Edsberger

Leg. sjukgymnast, leg. psykotetapeut KBT.

call 0709 28 68 78
account_box Skype: anette_811
alternate_email anette@kbtskeppsbron.se
visibility Läs mer om Anette

Bild av Anette Edsberger ×
Anette Edsberger

Anette erbjuder KBT individuellt och för par.

Avtal och samarbeten: Privat näringsliv samt försäkringsbolag psykologisk behandling. Flygmedicin psykologisk behandling.

Bild av Jan-Eric Jönsson
Jan-Eric Jönsson

Leg. psykolog, leg. psykotetapeut KBT och handledare.

call 0702 63 48 66
alternate_email jan.eric.jonsson@mindmeetab.com
visibility Läs mer om Jan-Eric

Bild av Jan-Eric Jönsson ×
Jan-Eric Jönsson

Jan-Eric erbjuder psykologisk behandling, handledning och utbildning.

Avtal och samarbeten: Uppdragsgivare är offentliga aktörer och privata företag såsom VG regionen, psykiatri och primärvård, försäkringsbolag, privata företag, odontologiska institutionen, Sverigehälsan AB och kursledning för steg 1 utbildningar i KBT.

Bild av Billy Larsson
Billy Larsson

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut KBT, handledare i KBT, samt fil dr i psykologi.

call 073 63 95 019
alternate_email billy@kbtskeppsbron.se
menuHemsida
visibility Läs mer om Billy

Bild av Billy Larsson ×
Billy Larsson

Billy har varit handledare på olika KBT-utbildningar. Billy har också undervisat på psykologprogrammet vid Göteborgs universitet, samt på psykoterapeut-utbildningar vid Göteborgs, Lunds och Uppsalas universitet.

Billy har skrivit en bok om relationella färdigheter Att älska en vuxen människa: Användbara tankar och färdigheter. Boken hittar du här.

Därtill har Billy varit med om att i Sverige introducera ett så kallat känslofokuserat KBT-upplägg som heter Unified Protocol. Bland annat genom att fackgranska översättningen av den manual och arbetsbok som ingår.

Billy erbjuder KBT både individuellt och för par, samt handledning.

Bild av Sally Marshall
Sally Marshall

Leg. fysioterapeut, leg. psykoterapeut KBT, lärare och handledare inom KBT och ACT.

call 0730 57 85 20
account_box Skype: sallymarshall66
alternate_email sally@kbtskeppsbron.se
menuHemsida
visibility Läs mer om Sally

Bild av Sally Marshall ×
Sally Marshall

Sally erbjuder individualterapi och parterapi. Hon har vidareutbildning inom sexologi och kan erbjuda behandling för sexologiska problem. Hon erbjuder även terapi på engelska.

Sally arbetar heltid på KBT Skeppsbron

Avtal och samarbeten: VG-regionen för handledning av personal samt personalvård i samarbete med Hälsan och Arbetslivet. Samarbeten inom privat näringsliv.

Bild av Lillian Noring-Andersson
Lillian Noring-Andersson

Leg. sjuksköterska, leg. psykoterapeut, lärare och handledare med KBT-inriktning.

call 0709 60 89 10
account_box Skype: lillian@linorab.se
alternate_email lillian@kbtskeppsbron.se
visibility Läs mer om Lillian

Bild av Lillian Noring-Andersson ×
Lillian Noring-Andersson

Sedan 2015 är Lillian medarrangör till en grundläggande KBT-utbildning som är förlagd på och i närheten av KBT Skeppsbron. Läs mer under fliken utbildning. Lillian har också haft ett flertal roller vid legitimationsgrundande utbildning i KBT.

Lillian erbjuder KBT psykoterapi individuellt och för par, handledning för personal samt för chefer. Har idag uppdrag som handledare inom öppenpsykiatri, ungdomsmottagning, vårdcentraler, Grön rehab m.m.

Lillian arbetar heltid vid KBT Skeppsbron.

Avtal och samarbeten: Avtal VG regionen- handledning av personal. Samarbeten inom privat näringsliv samt Göteborgs kommun inkl. kranskommuner.

Bild av Camilla Okeeffe
Camilla O´Keeffe

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, klinisk handledare KBT samt specialist i klinisk psykologi.

call 0705 37 49 75
account_box Skype: camilla.okeeffe
alternate_email camilla@kbtskeppsbron.se
visibility Läs mer om Camilla

Bild av Camilla Okeeffe ×
Camilla O´Keeffe

Camilla har även under ett antal år arbetat inom företagshälsovården, då framför allt med förebyggande insatser av stress men även rehabilitering vid utmattningstillstånd. Camilla är idag verksam som handledare och lärare på psykologiska institutionen vid Göteborgsuniversitet där hon arbetar deltid.

Camilla erbjuder psykologisk behandling, handledning och utbildning.

Camilla arbetar deltid vid KBT Skeppsbron.

Bild av Lotta Scholander
Lotta Scholander

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut KBT, klinisk handledare KBT samt specialist i psykologisk behandling/psykoterapi.

call 0736 40 38 45
account_box Skype: lotta-scholander
alternate_email lotta@kbtskeppsbron.se
visibility Läs mer om Lotta

Bild av Lotta Scholander ×
Lotta Scholander

Lotta erbjuder KBT individuellt och för par, samt handledning. Lotta har idag handledningsuppdrag för personal inom bla. BUP, öppenpsykiatri, barn och ungas psykiska hälsa, elevhälsa, HVB-hem.

Lotta arbetar heltid vid KBT Skeppsbron.

Avtal och samarbeten: VG-regionen - handledning av personal. Privat näringsliv psykologisk behandling och handledning.

Sveriges Psykologförbund logotype
Bild av Peter Söderstrand
Peter Söderstrand

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut KBT, samt specialist i neuropsykologi.

call 0706 39 75 02
account_box Skype: peter.soderstrand
alternate_email peter@kbtskeppsbron.se
menuHemsida
visibility Läs mer om Peter

Bild av Peter Söderstrand ×
Peter Söderstrand

Peter erbjuder individuell KBT, rådgivning i neuropsykologiska frågor samt handledning. Hans neuropsykologiska inriktning är mot neuropsykiatriska problem, som tex ADHD och autismspektrumtillstånd.

Peter har mottagning på KBT Skeppsbron två dagar/vecka.

Sveriges Psykologförbund logotype
Bild av Marie Wånsander
Marie Wånsander

Leg. psykoterapeut KBT, leg. hälso- och sjukvårdskurator och auktoriserad socionom.

call 070 401 93 56
account_box Skype: marie.wansander@gmail.com
alternate_email marie@kbtskeppsbron.se
menuHemsida
visibility Läs mer om Marie

Bild av Marie Wånsander ×
Marie Wånsander

Marie erbjuder KBT individuellt och för par.

Arbetar deltid på KBT Skeppsbron.

Avtal och samarbeten; Primärvård, Företagshälsovård, VG-regionen för personalvård i samarbete med Hälsan och Arbetslivet.

Bild av Matilda Zackrisson
Matilda Zackrisson

Socionom, leg. psykoterapeut KBT, utbildad handledare inom KBT, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator.

call 0708 91 91 19
account_box Skype: tildaz
alternate_email matilda@kbtskeppsbron.se
menuHemsida
visibility Läs mer om Matilda

Bild av Matilda Zackrisson ×
Matilda Zackrisson

Matilda arbetar med KBT på individnivå, med par samt med handledning. Matilda arbetar även med adopterade och deras familjer. Matilda har idag handledningsuppdrag på grundläggande KBT-utbildning, i Region Halland, Primärvården och i kriminalvården.

Matilda arbetar heltid på KBT Skeppsbron.

Avtal och samarbeten: Göteborgs Stad. VG-regionen för personalvård i samarbete med Hälsan och Arbetslivet, privat näringsliv psykologisk behandling och handledning.

Priser för terapi
Sker i överenskommelse med psykoterapeut. Riktpris för privat betalande är 1250:- / 50min.

Återbud
Senast 48 timmar före avtalad tid utan avgift.
Senast 24 timmar före avtalad tid halv avgift.
Senare än 24 timmar före avtalad tid full avgift.

Vår ambition är att erbjuda dig en tid inom en vecka. Du kan komma till oss som privatperson, genom din arbetsplats eller ditt försäkringsbolag.

Vi hanterar personuppgifter enligt GDPR.