NEDSTÄMD
Nedstämd

Om du känner dig nedstämd och orkeslös varje dag under mer än två veckor och har tappat lusten till sådant du vanligtvis brukar tycka om att göra, kan du ha blivit deprimerad. Ungefär var fjärde person upplever en depression någon gång i livet. En depression präglas av att man är upptagen av negativa tankar om sig själv, det kan kännas meningslöst att umgås med andra och framtiden känns hopplös. Du kanske inte längre tar dig för sådant du brukade tycka om.

I Socialstyrelsens riktlinjer för behandling av depression rekommenderas kognitiv beteendeterapi, KBT. Fokus på terapin är att vända en "nedåtgående" spiral genom att bli mer aktiv i vardagen och att tillsammans med din terapeut utforska och balansera negativa tankar.

visibilityLäs mer om om KBT