Välkommen till KBT Skeppsbron
– KBT i Göteborg sedan 2002

Aktuellt
2024-05-27

KBT Skeppsbron bjuder in till fyra-dagars kurs i UP.


Denna kurs borde vara intressant för många psykoterapeuter. UP är på stark frammarsch (även internationellt) och kommer troligen att få en dominerande ställning inom psykoterapin. Det beror på att det är en metod med stor användbarhet, samtidigt som den är relativt lätt att lära sig. Och här är en kurs där man lär sig UP, och till en låg kostnad.


Datum: Höst 2024 och Vår 2025
Intresseanmälan och kontakt: billy@kbtskeppsbron.se och lotta@kbtskeppsbron.se

Information om kursen.

2023-09-15

Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (SfKBT) hälsar välkommen till årskonferens.

Datum: 20-21 oktober 2023
Plats: Världskulturmuseet i Göteborg

Anmälan och information: SfKBT

2023-09-15

Vill du läsa Grundläggande utbildning i KBT

Läs mer

2023-09-15

Har du förhinder att komma till mottagningen?

Vi erbjuder samtal via nätet tex Zoom/Teams/Signal mfl.

Hör gärna av dig till din terapeut/handledare i förväg så att ni båda är förberedda.

2023-09-15

KBT Skeppsbron + Naturlig-Vis

För dig som är intresserad av Mindfulnessbaserad KBT!

Läs mer

2023-09-15

Lyssna på intervju med Lotta Scholander om behandling av svag självkänsla vid utmattning.

Lyssna

visibilityPATIENTSÄKERHET

Att vara Legitimerad Psykoterapeut innebär att vara godkänd av socialstyrelsen att bedriva psykoterapi med eget ansvar. Även Psykolog, Läkare, Fysioterapeut och Sjuksköterska är skyddade yrkestitlar. Det innebär en säkerhet för patienten att få en god behandling.

Som legitimerade arbetar vi under hälso- och sjukvårdslagen. Det betyder att vi har journalföringsplikt och sekretess. Som legitimerad privatpraktiserande inom Hälso och Sjukvård har vi även skyldighet att ha patientförsäkring för ev. uppkommen skada.